Õppematerjalide koostamise põhitõed

Elektroonilised õppematerjalid on need materjalid, mida õppija saab kasutada arvutis ja mis on üldjuhul ka veebis kättesaadavad õppijatele. Õpiobjektid peaksid igal juhul olema veebis kättesaadavad.

Vajadus täpsemalt defineerida mõistet "õpiobjekt" tekkis Eestis seoses e-õppe toetusprogrammidega BeSt (ülikoolidele) ja VANKeR (kutseõppeasutustele ja rakenduskõrgkoolidele).

Õpiobjekti üks võimalikke definitsioone: see on terviklik, erinevates õppekontekstides taaskasutatav, õppimist toetav digitaalne ressurss. Enamlevinud elektroonilised õpiobjektide liigid:

  • Animatsioon
  • Audioloeng
  • Esitlus
  • Harjutus (ülesanne)
  • Õppevideo
  • Simulatsioon
  • Sisupakett (lühikursus)
  • Sõnastik
  • Test
  • Videoloeng / multimeedia konspekt

Õpiobjekt kui iseseisvaks õppimiseks sobiv õppematerjal peaks olema: mõistetav, õppeprotsessi toetav, korrektselt disainitud, autoriõigusi arvestav.