Õppematerjalide levitamine veebis

Üha enam populaarsust kogub mõte, et oma materjale saab levitada nö pilvetehnoloogiat kasutades ehk siis veebivõimalusis ja avalikke serveriteenuseid kasutades. Allpool mõned näited avalikest tasuta veebiteenustest, mis võimaldab oma materjale jagada ja kättesaadavaks teha.

Fotode jagamiseks sobib nt Flickr.

Slaidide üleslaadimiseks võite kasutada SlideShare keskkonda.
Videote jagamiseks saab kasutada nt You Tube või Vimeo keskkonda.
Kui vajate võimalust töötada mitme inimesega sama dokumendi loomisel, siis sobib selleks väga hästi Google docs

Sotsiaalseid järjehoidjaid, nagu näiteks Del.icio.us ja Citeulike, sobib kasutada oma veebiviidete kogumiseks.
Ühiselt loodavaid mõistekaarte võimaldavad nt. veebilahendused Bubble us ja Gliffy .

Blogi ehk ajaveebi võib kasutada mingi ühise tegevuse või tegevusvaldkonna, sõprus- või huvigrupi, mõtte- või aatekaaslaslaste tegevuste kirjeldamiseks või lihtsalt laiemale üldsusele huvipakkuvate teemade kajastamiseks. Ajaveebis saab teateid edastada, pilte lisada ning kõike esitatut kommenteerida, see on nagu veebipäevik.
Ajaveebi ehk blogi registreerimine on tasuta teenus, selleks leiate mitmeid aadresse veebist, nt Blogger või WordPress

Üha enam kogub populaarsust idee, et ka õppetöös ja e-õppe korraldamisel saaks kasutada blogisid.

Netvibes, Pageflakes võimaldavad tellida ja kombineerida erinevaid infovooge (RSS) vastavalt kasutaja vajadustele. Nimetatud vahendid sobivad ka agregaatoriteks nt õppijate blogide kokkukorjamiseks ühte keskkonda.

CC sisulitsentside alusel jagatud pildimaterjale saate otsida Wikimedia Commons ja Flikr leheküljelt.

Teise autorite materjalid ekasutamisel ja kaoma materjalid elevitamisel tuleb järgida autoriõigusi ja sisulitsentse, mitte vastuollu minnes erinevate sisulitsentside kasutamisel. Autoritele ja allikatele tuleb alati viidata ja sealjuures jälgida, mida autor lubab oma materjalidega teha. 

Oma materjalide levitamisel tuleks samuti mõelda, kas kasutada copyrait või Creative Commons sisulitsentse, kus autoril on võimalik täpsemalt määrata, kuidas teised tema esitatud materjali kasutada tohivad.