Õppematerjalide repositooriumid

Õppematerjalide levitamiseks ja otsimiseks on võimalik kasutada erinevaid repositooriume. Repositoorium on nagu ladu või arhiiv, kus säilitatakse sinna üles laetud materjale.

Igasuguses laos on oluline, et valitseks kord ja süsteem ja oleks võimalik sinna paigutatud materjale ka üles leida. Elektroonses "laos" ehk repositooriumis on oluline lisada õppematerjalile metaandmed: lisada pealkiri, autor, kirjeldus, valdkond, sihtgrupp/raskusaste, lisada märksõnad.

Repositooriumites on tavaliselt kohustuslikud väljad, mis tuleb ära täita.

Näiteid repositooriumitest, kust võib leida õppematerjale. 

E-õppe Arenduskeskuse Repositoorium: http://www.e-ope.ee/repositoorium/

MERLOT: Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching: http://www.merlot.org/merlot/index.htm

Üle-Euroopaline üldhariduskoolide elektroonsete õppematerjalide repositoorium: http://lreforschools.eun.org/web/guest;jsessionid=A880389E34818BC027D9F52C124B92F4

LeMill: õppematerjalide koostamiseks ja jagamiseks: http://lemill.net/