Õpiobjektide üldine kirjeldus, omadused

Õpiobjekt on terviklik, erinevates õppekontekstides taaskasutatav, õppimist toetav digitaalne ressurss.

Enamlevinud elektroonilised õpiobjektide liigid:
• Animatsioon
• Audioloeng
• Esitlus
• Harjutus (ülesanne)
• Õppevideo
• Simulatsioon
• Sisupakett (lühikursus)
• Sõnastik
• Test
• Videoloeng / multimeedia konspekt

Õpiobjekt kui iseseisvaks õppimiseks sobiv õppematerjal peaks olema:

* mõistetav
* õppeprotsessi toetav
* korrektselt disainitud
* autoriõigusi arvestav

BeSt programmi raames toetatakse õpiobjektide loomist, mis vastavad järgmistele nõuetele:

 • Õpiobjekti minimaalne maht on 0,1 õppenädalat / ainepunkti (=0,15 EAP).
 • Õpiobjekt on käsitletav õppematerjalina (st et fundamentaalsed õpiobjektid, nagu 1 pilt, test, harjutus ei kvalifitseeru BeST toetuse alla)
 • Õpiobjekti esilehel, -kaadris on Euroopa Sotsiaalfondi logo (lisaks ka õppeasutuse sümboolika).
 • Õpiobjekt on varustatud metaandmetega.
 • Õpiobjekt on varustatud autori ja litsentsi andmetega.
 • Õpiobjekt on varustatud õpijuhis(t)ega (võivad olla hajutatud objekti sees).
 • Õpiobjekt peab olema tehniliselt võimalikult universaalne (vajadusel sisaldab kasutajatele esitatavaid tehnilisi nõudeid).
 • Õpiobjekt peab olema ainealaselt ning keeleliselt korrektne ja selge.
 • Õpiobjekt peab olema illustreeritud, varustatud näidetega.
 • Õpiobjekti peab olema lihtne kasutada (vajadusel varustatud juhistega).
 • Õpiobjekt peab olema interaktiivne.
Soovitatavalt peaksid õpiobjektid:
 • olema varustatud õpieesmärkidega / õpiväljunditega;
 • sisaldama enesekontrolli vahendeid;
 • olema struktureeritud (näiteks kasutades SCATE mudelit, mille täpsem kirjeldus asub käesoleva materjali lõpuosas).