Skip navigation

Hoiaku mõju käitumisele

 
Inimestel on kalduvus arvata, et kui nad teavad kellegi hoiakuid, siis on neil võimalik selle inimese käitumist ette ennustada. Kuid uurimused osutavad, et selline ennustamine on võimalik ainult osaliselt ja seda mitmel erineval põhjusel.

Ajzen & Fishbein (1977, 1981) on väitnud, et paljud käitumised omavad nelja põhielementi:
  • (an action) tegu;
  • objekt või (target) sihtmärk, kellele/millele tegu on suunatud;
  • (a setting) tegevuse  koht;
  • aeg.

Hoiakud ennustavad käitumist paremini kui mõõdetud hoiak on kooskõlas käitumise nelja põhielemendiga. Ehk kui mõõdetakse hoiakut konkreetse käitumise suhtes (single behavior). Üldised hoiakud ei ennusta hästi käitumist hoiaku objekti suhtes. Hoiak kondoomi kasutamise suhtes üldiselt ei ennusta käitumist nii hästi kui pole täpsustatud kondoomi kasutamise partnerit kohta ja aega.


Single behavior – käitumine teatud objekti suhtes konkreetses kontekstis kindlal ajahetkel.

Davidson & Jaccard (1979) räägivad hoiaku defineeritusest, ehk mida täpsemalt on hoiak teada, seda paremini aitab see käitumist ennustada. Näiteks uuriti rasestumisvastaste tablettide kasutamise tõenäosust. Kui naiselt küsiti, kuidas ta suhtub rasestumisvastastesse vahenditesse, siis vastuste põhjal ei olnud võimalik naise käitumist tablettide võtmisel ennustada. Kuid ennustamine oli võimalik kui oli küsitud, kuidas naine suhtub rasestumisvastaste tablettide kasutamisse.