Skip navigation

Hoiakute kujunemine

 
Täna nähtav hoiak on kokkuvõte inimese senistest elukogemustest. See on selline nagu ta kellelgi parajasti on, seda ei pea, aga saab omakorda käsitleda hinnanguliselt. Hinnanguline suhtumine aga on põhiliselt hoiakutega töötavale liiklusohutuse spetsialistile sama hukatuslik, kui eelarvamusliku hoiaku omanikule. Eelarvamuslik inimene kasutab vaid valitud hulka informatsiooni, mis mahub tema hoiaku kohase lubatavuse piiridesse ja välistab või lausa mõistab hukka kõik alternatiivid.

Inimene on nii huvitatud maailmast reaalset ettekujutust omama ja tulemuslikult tegutsema, et korrigeerib ise läbi elu minnes pidevalt oma hoiakuid. Põhiliseks tagasiside andjaks on talle tema enda käitumise tulemuslikkus, aga ka teiste inimeste, kaasa arvatud ühiskonna tavad, suhtumised ja arvamus.
 
Meie Eesti elukeskkond on muutunud väga kiiresti. Igal kümnendil on valitsenud oma käitumisreeglid. Iga võimuvahetusega, ja isegi sagedamini, muutuvad seadused ja nende elluviimise poliitika. Inimestel on palju millega tuleb kohaneda ja palju mille suhtes tuleb ümber orienteeruda. Iga põlvkond teeb seda omal moel ja püüab parima toimetulemistrateegia edasi anda oma lastele, kes siis omakorda peavad seda kohandama uuele ajale.
 
Hoiaku tekkimine ja muutumise spontaanne protsess algab kokkupuutest objektiga. Iga uus kogemus või teadmine on väljakutse inimese senistele arusaamadele maailma toimimise aluspõhimõtete kohta.

Nii võib öelda, et hoiakud kujunevad ühel või teisel viisil õppides - on õpitud. Näiteks:
  • Faktide ja olukordade analüüsimise teel.
  • Assotsiatiivse õppimise teel. Näiteks reklaamides, mille käigus õpib inimene ära, et teatud brand on temale kasulikum või tõstab tema staatust.
  • Lapsevanemad suunavad lapse hoiakute kujunemist operantset tingimist kasutades, kus kinnitatakse neid käitumisi ja suhtumisi, mis on vanemate arvates head.
  • Lisaks on hoiakud, mille inimene omandab mudelõppe kaudu, nähes oma kaaslaste või enda jaoks autoriteetsete inimeste käitumist.
  • Veenimise kaudu.