Skip navigation

Liiklusohutusele suunatud hoiakute kujundamine

 

Käesolev õpiobjekt on loodud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži liiklusohutuse õppekava kursuse HKL5007 „Liiklusohutusele suunatud hoiakute kujundamine“ tarbeks. Kursuse eesmärgiks on luua eeldused teadmiste kujunemiseks liiklusuuringute ja -koolituse arendamise teoreetilistest alustest ja liiklusohutusele suunatud hoiakute kujundamise võimalustest.
 
Käesoleva õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade hoiaku mõistega seonduvast. Õpiobjekti läbi töötanud üliõpilane:
  • teab hoiaku erinevaid definitsioone ja milline neist on tänapäeval üldtunnustatud;
  • omab ülevaadet kuidas hoiakud kujunevad;
  • mõistab millal hoiak ennustab käitumist ja millal mitte:
  • mõistab mismoodi käitumine võib kujundada või muuta hoiakut.
Kuid lõppkokkuvõttes sõltub liiklusohutuse nimel tegutseva spetsialisti töö tulemuslikkus liiklusoutusele suunatud oiakute kujundamisel siiski olulisel määral ja eelkõige tema enda, mitte tema õpilase või mõjustatava alghoiakutest. See määrab mida, millal, kui suures mahus ja kellega üldse, näiteks õppetöös läbi räägitakse, kui palju õppija enda arvamusest huvitatud ollakse jne.
 
Õpiobjekti on koostanud 2012. aastal Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse lektor Heli Ainjärv ja retsenseerinud liikluspsühholoogia lektor Riina Häidkind.
Õpiobjektile viitamine: 
Ainjärv, H. & Häidkind, R. (2012). Liiklusohutusele suunatud hoiakute kujundamine. [2021, september 2]. https://www.tlu.ee/opmat/ hk/opiobjekt/Hoiakud/index. html