Skip navigation

Kas hoiakul on kolm mõõdet?

 

Katz & Stotland (1959) esitasid, et hoiak hõlmab kognitiivset (tunnetuslikku), afektiivset (emotsionaalset) ja konatiivset (käitumuslikku) komponenti.

Eagly & Chaiken (1993, 1998) aga väitsid kaasaegsele kirjanduse analüüsile tuginedes, et need komponendid esindavad kõige paremini siiski reageeringute viise, mis võimaldavad uurijatel diagnoosida hoiakuid.

 

Joonis 2. Hoiaku mõiste