Skip navigation

Kasutatud allikad

 

Albarracin, D., Johnson, B.T. & Zanna, M.P. (2005). The Handbook of Attitudes. New Jersey:
        Lawrence Erlbaum Associates.
Cialdini, R.B. (2005). Mõjustamise psühholoogia: Teooria ja praktika. Kirjastus Pegasus.
Maruste, R. & (...) Sissejuhatus psühholoogiasse. Tallinn: xxx.
Hayes, N. (2002). Sotsiaalpsühholoogia alused. Tallinn: Kirjastus „Külim“.
Häidkind, R. (2011). Sotsiaalne mõjustamine: Hoiak. [Loengu konspekt]. Haapsalu: Tallinna
         Ülikooli HaapsaluKolledž.
Kiis, K. (s.a.). Sissejuhatus psühholoogiasse: Hoiak. [2012, november 10]. ttp://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2280/kaidi_kiis-sotsiaalpsuhholoogia.zip/index.html