Skip navigation

MODE-mudel

Kas ja kuidas hoiak ennustab käitumist kirjeldab ka MODE mudel (Fazio, 1990). MODE = motivation and opportunity act as determinants of spontaneous versus deliberative attitude-to-behavior protsess.

Selleks, et hoiak saaks ennustada käitumist peab hoiak konkreetses situatsioonis aktiveeruma – olema kättesaadav. Hoiakute aktiveerumine on problemaatiline kui puudub motivatsioon või kognitiivne (tunnetuslik) võime on madal. MODE mudeli kohaselt aktiveeruvad tugevad hoiakud. Hoiak on tugev kui mälus on loodud tugev assotsiatsioon hoiaku objekti ja positiivse või negatiivse hinnangu vahel. Hoiaku tugevust mõõdetakse vastamise kiirusega hoiakulisele küsimusele. Tugeval hoiakul on võimas mõju käitumisele ja temast võib saada oluline takistus uute teadmiste omandamisel või maailma kohta teistsuguse teabe otsimisel. Nõrgad hoiakud aga ei pruugi aktiveeruda ega suuna siis ka käitumist.
 
Joonis 6. MODE mudel (Fazio,1990)
 
Kui on motivatsiooni ja kognitiivset võimet informatsiooni töödelda, toimib teadlik informatsiooni töötlemise viis, üldine hoiak on aktiveeritud ja see mõjutab situatsiooni defineerimist, järgneb hoiaku kohane käitumine.

Kui pole motivatsiooni ja kognitiivset võimet informatsiooni töödelda, toimub automaatne informatsiooni töötlemise viis. Kui tegemist on tugeva hoiakuga, siis üldine hoiak on aktiveeritud ja see mõjutab situatsiooni defineerimist, järgneb hoiaku kohane käitumine. Kui aga tegemist on nõrga hoiakuga, siis üldine hoiak ei aktiveeru ega järgne ka hoiaku kohast käitumist.