Skip navigation

Sissejuhatus

 
Kognitiivne e. tunnetusprotsesside psühholoogia vaatleb indiviide kui aktiivseid ja eesmärgipäraseid keskkonnas osalejaid (orienteerujaid). Inimesed reageerivad ümbritsevale keskkonnale uurival moel, püüdes aru saada kuidas asjad selles toimivad. Inimesed püüavad toimida ümbritsevas keskkonnas nii, et saaks säilitada positiivset hinnangut endast ning ümbritsevatest inimestest. Valitakse liidreid, otsustatakse kuidas kulutada oma ressursse ning planeeritakse oma tulevikku. Sellised silmaga nähtavad (välised, kehalised) ja nähtamatud (varjatud, vaimsed) tegevused sisaldavad tihti hinnanguid objektide, sündmuste, enda ja teiste kohta. Hinnang võib olla soosiv või mittesoosiv. Teadlased, kes tegelevad hoiakutega, uurivadki selliseid, keskkonnas orienteerumisel antavaid hinnanguid ja nende mõju käitumisele.