Skip navigation

Väljajuhatus

 

Liiklusohutusele suunatud hoiakute kujunemisel on kõikidel liiklusohutusega seotud osapooltel (näiteks lapsevanem, kool, riik, kohalik omavalitsus, Maanteeamet) oma roll. Liiklusohutusele suunatud hoiakute (HKL5007) kursuse raames keskendutakse koolitusega seotud võimalustele ja parimatele praktikatele. Hoiakute kujundamise võimalusi käsitletakse veel liiklusohutuse õppekava erinevatel kursustel. Näiteks:

  • Sotsiaalne mõjustamine
  • Liikluskäitumist mõjutavad kampaaniad ja projektid
  • Kommunikatsioon ja esinemisoskus
  • Arengutreening liikluskoolituses
  • Laste liiklusõpetus ja – kasvatus
  • Liiklusõigusrikkujate rehabilitatsioon ja järelkoolitus