Aloys Fisher

Aloys Fischer (1880–1937) töötas aastatel 1918–1937 pedagoogikaprofessorina Münchenis. Fischer kaitses kutsekooli humaniseerimist, arendas inimkonna ja töömeelsuse taasühendamist kutsekooli humaniseerimise kaudu. Ta nägi selget vahet kutsehariduse, erialase kõrghariduse ja üldhariduse vahel.

Fischer töötas välja tänapäevase duaalse kutsehariduse struktuuri, mis on iseloomulik Saksamaale. Ta toetas ka kutsehariduse kohandamist kõrgharidusega. Kutsehariduses on tema tähtsaimaks algatuseks kutsekõrgkoolide ja rakenduskõrgkoolide idee rajamine.

Fischer nägi kutsehariduse erinevana ainealasest (kõrg)haridusest – viimane teenis tema nägemuse järgi üldhariduse eesmärke. Samuti leidis ta, et kutsehariduses ei piisa vaid abstraktsest harjutamisest ja tööpedagoogikast, kuna ka selline haridus teenib pigem üldhariduse eesmärke.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License