1.3 Õppimise mõju eakale

Enne kui asuda järgmise peatüki juurde "Õppimise mõju eakale", palun tee läbi kolm mõtlemisülesannet. Igal ülesandel on üks kõige tõenäolisemalt õige vastus, kui otsustada vananeva aju uurimistulemuste alusel.

A. Selma (71) ja Silver (21) ootavad bussi. Mõlemal on eesmärk sõita oma sõbrannale/sõbrale külla. Linnas on aga liiklusummik ja bussi ei tule ega tule. Ilm on kõle. Milline sündmuste käik on tõenäoline?

1. Selmal ei jätku kannatust, ta ei taha ennast haigeks külmetada ning loobub ja läheb koju; Silver ei loobu ja ootab, kuni mingi buss lõpuks kohale sõidab, sest ees ootab lõbus õhtu.
2. Selma ootab külmetades bussi siiski ära, sest sõbrannale sai ju lubatud. Silver aga loobub ja lahkub närviliselt.
3. Selma mõtleb enda jaoks olukorrale lahenduse ja lükkab oma plaani mobiiliga kõnesid tehes tööle; Silver on vihane ja teatab sõbrale mobiiliga, et tal pole tuju tulla täna, ning läheb kodupubisse ennast soojendama.

B. Selma (71) ja Silver (21) on otsustanud võtta ülikooli juures hispaania keele algkursuse. Pärast esimese semestri lõppu on tõenäoline, et:

1. Selma saab Silverist kehvema hinde tööle, mis tehti kogu semestri grammatika peale;
2. Silver saab Selmast kehvema hinde tööle, mis tehti kogu semestri grammatika peale;
3. Selma loobus, sest tema võimed ei vastanud ülikoolis pakutavate teadmiste süsteemsusele ja mahule.

C. Selma (71) ja Silver (21) võtsid ülikooli juures hispaania keele algkursuse. Neil paluti semestri lõpus esitada üks monoloog enda elust.

1. Silver kirjeldab hiljutist lõbusast seika ühe tüdrukuga, tuues seoseid oma gümnaasiumiaja kogemustega ning osutab, kuidas see kõik võib mõjutada tema edaspidist elu ning pakub kuulajaskonnale välja n-ö loo moraali.
2. Selma kirjeldab üht huvitavat lugu ajast, kui ta veel tööl käis, tuues seoseid oma lapsepõlvega ning osutades, kuidas see seik oleks mõjutanud tema edaspidist elu, aga kuna ta oli nii nutikas, siis nüüd ta teab, et ta oskas hoiduda kõige hullemast.
3. Selma ei taha midagi isiklikku rääkida, Silver aga räägiks kasvõi mitu lugu, kui ainult võimalus antaks.