1.4 Eakate õppimisvõimaluste arengulugu

Eestis pakuvad spetsiaalselt vanemaealistele inimestele õppimisvõimalusi nelja tüüpi institutsioonid: eakate päevakeskused, keda 2011. aasta andmetel oli 106 (Sotsiaalministeerium, 2012); ülikoolide juures tegutsevad nn väärikate ülikoolid, raamatukogud ning ühekordsed projektid.

Maailmas on levinud tava nimetada eakatele õppimisvõimalusi pakkuvaid organisatsioone Kolmanda Ea Ülikoolideks (University of the Third Age). Meil on kõige pikemat aega tegutsenud sarnane asutus nimetusega Kolmanda Nooruse Ülikool, asutatud 1993, kes töötab Tallinna Tehnikaülikooli katuse all. Kaks aastat tagasi alustas tegevust Tartu Ülikooli loodud Väärikate Ülikool, kes pakub loenguid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares. Aasta hiljem, 2011 alustas Tallinna Ülikooli Tervisetaduste ja Spordi Instituudi loodud Eakate Tervise ja Liikumise Ülikool.

Järgmine peatükk kirjeldab Universities of the Third Age liikumise algust ja käiku Euroopas, mis on üksiti ülevaade eakatele pakutavate õppimisvõimaluste ajaloost ja olevikust.