1.5 Eakate õppimise teooria areng

Ühiskond on oma vanemaealisi liikmeid tunnetanud ja kohelnud erinevatel kümnenditel erinevalt. Kursuse sissejuhatuses kõlas fakt, et viimase saja aasta jooksul on inimesed saanud juurde kolmkümmend aastat oodatavat eluiga. Need kolmkümmend lisandunud aastat ei ole haiguste käes vaevlemise aeg. Hetkel kehtivate arusaamade järgi ei saa üldse rääkida kalendaarselt segmenteeritud vanusegruppidest, sest nendes leidub rohkem erinevusi kui sarnasusi (Katz, 2005).

Nii oli 6070 aastat tagasi vanemaealistega seotud teadusharusid üks ja see tegeles meditsiini valdkonnas. Geriaatriast on välja kasvanud sotsiaalteadustesse suunduv gerontoloogia ja sealt omakorda erinevad harud, mille hulgas ka haridusgerontoloogia.

Järgmine peatükk annab ülevaate eakate õppimisega seotud teooriate arengust viimase viiekümne aasta jooksul.