1. Miks on vaja õppida vanas eas

iDevice ikoon Eesmärgid
Geragoogika kursuse esimese osaMiks? Miks rääkida eakate õppimisest? eesmärk on osata põhjendatult vastata sellele samale küsimusele miks.

Kursuse I moodul annab ülevaate eakate õppimise sotsiaal-majanduslikest põhjustest (1.1) ning käsitleb õppimise positiivset mõju eaka elukvaliteedile (1.3).

Eakate õppe praktilise väljundina analüüsitakse Eakate Ülikooli (The University of Third Age) arengulugu Euroopas (1.4).

Esitatakse suurem pilt haridusgerontoloogia (Educational Gerontology) arengust (1.5) ja eakate elukestva õppe (Life Long Learning for Older People) arengust (1.2).

Esimene moodul on võimalik läbida täiesti iseseisvalt. Kindlasti ärge kiirustage vaatama ülesannetele antud tagasisidet enne, kui olete ise oma lahenduse koostanud. Siis on omi mõtteid, mida võrrelda, ja ainult nii tekib infost teadmine.