Geragoogika 1. moodul - Miks on vaja õppida vanas eas

Viimase saja aastaga on inimestele 30 aastat oodatavat eluiga juurde tulnud. Eakad on inimkonna 20. sajandi kõige suurem saavutus. Ühiskonnas on vaja arendada inimese arenemise- ja produktiivsuse potenstiaali kuni eluea lõpuni, olgu see siis 65 või 110. Õppimisel on siin oluline roll kanda.

Geragoogika kursus jaguneb kolmeks suuremaks alalõiguks, mis vastavad küsimustele MIKS, KUIDAS, ja MIDA. Miks üldse rääkida eakate õppimisest? Kuidas eakad õpivad? Mida eakad õpivad ja mida õpetada keskealistele vananemisest.

Geragoogika kursus on Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi pakutav vabaaine, mida saavad õppida kõik, kellel on huvi eakate õppimise korraldamise vastu. Kursuse maht on 3 EAP-d.

Kursuse esimene moodul – Miks on vaja õppida vanas eas on töömahuga 1 EAP.

Kursuse on välja töötanud Tiina Tambaum, Mag, MA, MBA, kes on TLÜ doktorant ja uurib küsimust, kuidas saavad teismelised hakkama eakate õpetamisega internetti kasutama. Ta on stažeerinud Dundee University (2010) ja Keele University (2012) teadurite juures. Tiina on osalenud mitmetes eakatele suunatud arendusprojektides - meenutuste portaal, surmakuulutuste veebiportaal, eeluuring uudistekeskkonnale olevik.ee. Tiina on British Society of Gerontology ja The Association for Education and Ageing liige ning osaleb ESREA võrgustiku Education and Learning of Older Adults töös. Koos Sloveenia, Portugali ja Malta koostööpartneritega osaleb ta 2012-2014 TLÜ esindajana rahvusvahelises projektis Older men as active learners in community.