Ülesanne 2

IDevice küsimuse ikoon ÜLESANNE 2
Mida arvate nüüd: Selma (71) ja Silver (21) ootavad bussi, et sõita sõbrale külla. Linnas on aga liiklusummik ja bussi ei tule ega tule. Milline sündmuste käik on tõenäoline?
  
1) Selmal ei jätku kannatust, ta loobub ja läheb koju; Silver ei loobu ja ootab, kuni mingi buss lõpuks kohale sõidab, sest ees ootab lõbus õhtu.
2) Selma ootab külmetades bussi siiski ära, aga Silver loobub ja lahkub närviliselt.
3) Selma mõtleb välja, kuidas olukord lahendada enda jaoks, ja korraldab oma plaani mobiiliga asju ajades; Silver on vihane ja teatab sõbrale mobiiliga, et tal pole tuju tulla täna ning läheb kodupubisse ennast soojendama.

Selma (71) ja Silver (21) on otsustanud võtta ülikooli juures hispaania keele algkursuse. Pärast esimese semestri lõppu on tõenäoline, et:
  
1) Selma saab Silverist kehvema hinde tööle, mis tehti kogu semestri grammatika peale;
2) Silver saab Selmast kehvema hinde tööle, mis tehti kogu semestri grammatika peale;
3) Selma loobus, sest tema võimed ei vastanud ülikoolis pakutavate teadmiste süsteemsusele ja mahule.

Selma (71) ja Silver (21) võtsid ülikooli juures hispaania keele algkursuse. Neil paluti semestri lõpus esitada üks monoloog enda elust.
  
1) Silver kirjeldab üht hiljutist lõbusast seika ühe tüdrukuga, tuues seoseid oma gümnaasiumiaja kogemustega ning osutades, kuidas see kõik võib mõjutada tema edaspidist elu, ning pakkudes kuulajaskonnale välja n-ö loo moraali.
2) Selma kirjeldab üht huvitavat lugu ajast, kui ta veel tööl käis, tuues seoseid oma lapsepõlvega ning osutades, kuidas see seik oleks mõjutanud tema edaspidist elu, aga kuna ta oli nii nutikas, siis nüüd ta teab, et ta oskas hoiduda kõige hullemast.
3) Selma ei taha midagi isiklikku rääkida, Silver aga räägiks kasvõi mitu lugu, kui ainult võimalus antaks.