Ülesanne 3

iDevide ikoon MÕTLEMISÜLESANNE 3
Kuidas saab geragoogika, ehk eakate õppe praktiline korraldus peatükis "Õppimise mõju eakale" toodud fakte ja oletusi rakendada.