Ornamentika

Kinnastel, sukkadel, sokkidel ja kampsunitel kasutatav ornament moodustub diagonaalselt üle koepinna kulgevatest parempidiste silmuste ridadest.

Selliselt kulgevad jooned võimaldavad moodustada mitmesuguseid geomeetrilisi ornamente siksakjooni, kaldruute, kalasaba, kaldriste jt.

 

 

 

Siksakjooned

Kaldruudud

 

Kaldristid

 

 

Kalasaba

Enamus ornamente olid sümmeetrilised või peegelpildina paigutatud üksteise kõrvale.

Tihti oli ühes koemustris ühendatud mitu ornamenti.

Koepindu moodustatakse ka diagonaalselt üle pinna kulgevatest ja üksteisega põimuvatest silmusteridadest.

Mustrite kujundamisel on sellist viklivõtet kasutatud kõige rohkem sõrmkinnastel ja suka säärtel. Vikkelkirjaline pind on tihe, soe, vastupidav ja samas ka väga kaunis.

Ann Ojaste, 2011