Ornamentika


Kinnaste ornament meenutab mõningal määral vöökirju. Vanematel kinnastel oli ornamentika tagasihoidlik, kuna kirjas kasutati põhiliselt kahte värvi ja ka motiivid olid lihtsamad, koosnedes põhiliselt ruutudest, kaldruutudest ja kaldristidest.

19.sajandi lõpul muutus motiivistik aga tunduvalt rikkalikumaks ja toretsevamaks, ühte ja sama motiivielementi kasutatakse keerulistes kombinatsionides. Üksikmotiividest esinesid lisaks eelpool nimetatutele kolm- ja nelinurgad, rööpkülikud, kaldristid, tärnid jne. Viljandimaa kinnaste kompositsioonid sarnanesid geometriseeritud lillkirjale.


 

Pärnumaal laialt levinud piidega kaldruudu- ja kaldristikirju nimetati rehapiide, kammipiide ja veskitiibade nimetusi.

 

veskitiivad rehapiid

kammipiid

 

Soki ornament kulgeb reana mõlemal pool säärt kuni pahkluuni ja hargneb siis ühe otsaga labajalale, teisega kannale. Motiiviks on peamiselt mitmesugused rombi- ja tähevariandid.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Ann Ojaste, 2010