ÕPPEMATERJALI ÜLEVAADE

Foto:A.Hein
iDevice ikoon EESMÄRK
Õppematerjali eesmärk on toetada üliõpilaste iseseisvat teadmiste omandamist ja kinnistamist tekstiilkiudude ehitust ning omadusi kirjeldavate mõistete vallas.

 


Antud õppematerjal hõlmab ühte teemat käsitöö- ja kodunduse eriala ainest Eriseminar materjaliõpetusest.

 

Õppematerjal on koostatud kasutamiseks käsitöö- ja kodunduse eriala bakalaureuseõppe üliõpilastele.

Õppematerjal sisaldab:

  • tekstiilkiudude ehitusega seotud mõistete seletusi,

  • tekstiilkiudude omadusi kirjeldavate mõistete tutvustust,

  • harjutavaid ülesandeid,

  • kontrollülesandeid.


Õppematerjali omandanu teab ja oskab kasutada erinevaid mõisteid,
mis on seotud tekstiilkiudude ehituse ja omadustega.

 

Anne Hein
Tööõpetuse Osakond

 

 

Õpiobjekt on valminud Best-programmi raames 2010 aastal.

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Anne Hein TLÜ Tööõpetuse osakond 2010