Autism: kuidas mõista autismiga inimest

Õpiobjekt on loodud Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö üliõpilastele, kuid sobib kõigile, kes on huvitatud autismiga inimeste mõistmisest.

Õpiobjekti maht: 0,4 EAP

EESMÄRGID:

  • Suurendada teadlikkust autismist kui pervasiivsest arenguhäirest ja autistliku käitumise ning mõtlemise iseärasustest.
  • Kujundada positiivset hoiakut autismiga inimestesse läbi nende probleemide olemuse ja põhjuste mõistmise.

Allikaid refereeris ja materjali pani kokku Kaja Adra/ Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari lektor

Õppematerjali koostamist toetab BEST programm