Statistika

Autismi esinemissagedus näitab kasvutendentsi.

1988.aastal esines autism 3 – 4 lapsel 10 000-st,

2005. – 2006.aastal ühel lapsel 150-st,

2010.aastal on autism diagnoosi saanud üks laps 99-st

2012.aastal on täheldatud autismi esinemissageduseks 1 laps 88-st kuni 8-aastase lapse kohta.

Andmed on toonud USA-s tegutsev Autismi Uuringute Instituut.

Eesti kohta statistika puudub.

 

Blomberg, Harald (2011). Autism – en sjokdom som kan läka. Föreningen Nya Tiedens Barn. Tallinna Raamatutrükikoda.

Esinemissagedus http://www.autismeesti.ee/index.php?id=29

Школа доктора Комаровского. Аутизм. 31.03.2013 http://www.youtube.com/watch?v=na63SpGnYUo