Peenmotoorika


Lapse käeline tegevus, peenmotoorika areng, saab alguse imikueast. Ta suhtleb maailmaga käte abil, hakkab ümbrust tajuma, tunnetama ja suhtlema, avastades asjade ja nähtuste olemust.

Peenmotoorika on käte ja silmade koostöö, sõrmede liikumise nõtkus ja täpsus: esmalt haaramine, siis söömine, lõikamine, riietumine ning hiljem kirjutamine ja joonistamine.

Eelkooliealiste laste liikumisõpetuse looja, soomlane Pirkko Karvonen on oma raamatus „Liikumisrõõm“ öelnud: „Peenmotoorika arendab lapse väikeseid lihaserühmi: käelaba- ja sõrmelihaseid. Sõrmede ja randme liigutused muutuvad vabamaks. Käsi muutub painduvamaks, liikuvamaks, tugevamaks ja osavamaks. Areneb koordinatsioon silmade ja käeliigutuste vahel, silmade kontroll käte üle. Liikumine ei arenda last ainult kehaliselt, peenmotoorika on oluline lapse taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja kõne ja hilisema lugemisoskuse arengus. /.../ Peenmotoorika arendamise eesmärgiks on saavutada automatiseerunud tase, mil laps ei pea enam mõtlema liigutustele, vaid suudab teha kahte asja samaaegselt. Peenmotoorika väljakujunemine saab alguse haaramisest, siis õpib laps käest lahti laskma. Õige haaramisrefleks on pöidla ja ülejäänud sõrmede vastastikune asend. Siis pintsetivõte, pöial ja esimene sõrm puudutavad teineteist. Järgmisena õpib kasutama mõlemat kätt korraga ja seejärel vaid üht kätt. Koolieelsetel aastatel muutub käe juhtimise oskus aina olulisemaks. See suurendab iseseisvust ja on seotud probleemide lahendamise oskuse ning õppimisvõimega. Lapsed juhivad tervet kätt enne, kui suudavad valitseda sõrmede liigutusi.“

Sõrmede liikumise arengus on koolieelses eas olulisel kohal tegevused, kus tuleb ühendada esemeid, sobitada omavahel osakesi, sorteerida või paigutada ümber eri kuju või suurusega väikeseid esemeid. Tegevused on soovitatavalt mängulised ja neis lihvitakse silmamõõtu, käteosavust, silma ja käe koostööd. Hea oleks, kui laps tegutseks nii parema kui ka vasaku käega.

--------------------------------------------------------------------------

Vasaku ja parema ajupoolkera aktiviseerimiseks harjuta kahe käega samaaegset joonistamistpeegelpildis joonistamine
sama kujundi joonistamine

voolav joonistamine,

kahe käe suhtlemine paberil

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License