Kaheksakand

Kõige levinum jõulude ajal kasutatav märk on kaheksakand ehk Muhu mänd või ka kaheksa tipuga rist, valgust kiirgav rist. See iidne, maailmas väga levinud, sümbolimärk on ka meie ornamendis kõige sagedasem ja armastatum. Kaheksakand sümboliseerib õnnetähte. Ta on Põhjanaela sümbolina suunanäitaja, mis ei näita ainult põhi -ilmakaari vaid ka vahepealseid, nagu edelat, kagu, kirret ja loode suunda.

Koidu- ehk õnnetähena on ta ka uue päeva, uue õnne alustaja. See õnnetäht kaitseb kõike ja sellepärast on see paljude jõulukroonide põhijooniseks. Kaheksakand koosneb kahest teineteise peale asetatud ühesugusest ristist, millest üks sümboliseerib kaevurakkeid. Kui panete kaheksakanna jõulude ajal uksele, saavad teie esivanemate hinged koju tulla.

Muhu saarel püsisid rahvarõivad kaua eriti naistel. 19. saj. keskpaiku oli Muhu rõivaste ilustustele iseloomulik männamotiiviga geomeetriline ornament. Gootikast pärinev muhu mänd kujutab endast korrapärast kaheksanurka, millesse on suletud kaheksaharulised tähed, kordusmärgid ja mõned muud kujundid.

Kaheksanurk ehk kaheksakand on seotud viisnurgaga, vahel nimetataksegi kaheksakanda kahekordseks viisnurgaks. Märk on tuntud nii Euroopas kui islamimaailmas, kasutatud mitmesugustes nõidumistoimingutes. Teda on tarvitatud harilikult siis, kui viisnurk ei mõjunud. Ühe joonetõmbega joonistatuna on ta Euroopas laialt tuntud maagilise õnnetoova nõiamärgina, armastuse ja viljakuse sümbolina. Seda tunti ka kui koidutähe Veenuse sümbolit – valguse sümbol pimeduse vastu. Kuigi paganlikus Euroopas peeti Veenuse sümboliks pentagrammi, oli Veenuse kui viljakusjumalatari sümboliks algselt kaheksakand. Kusagil ja kunagi hakkas oktagramm sümboliseerima ka meessoost koidutähte, lätlastel teeb ta seda siiamaani. Koidutäht on Piiblis, eesti müütilistes rahvalauludes ja lätlastel iseloomulikult meessoost. Koidutähe võrdkujuna võiks kaheksakand olla seega ka Luciferi sümbol. Helkjast koidutähest, säravast koidupojast valgusekandjast Luciferist sai taevast alla tõugatuna must põrguingel. Ülem-Volga karjalaste juures on kaheksanurkse tähe motiiv tuntud „kuudomokirja”, s.t. kuumustri ehk kuukirja nime all.

Algselt sümboliseerisid nii rist kui ka võimalik, et kaheksakand maad, s.o. nelja või kaheksat ilmakaart. Maailma sakraalses keskpunktis ühineb taevas maaga, seal kõrgub maad ja taevast ühendav maailmapuu. Ristiusu kiriku sümboolikas ja keskaegses kiriklikus kunstis on kaheksanurgal oluline koht. See võeti Bütsantsi vahendusel Oriendi kunstist üle, sealne vana sümboli sisu kujundati ümber ning asendati uue, kristlikuga. Hiljem aitasid kaheksakanda ja kaksikristimotiive Lääne-Euroopasse vahendada araabia kultuur, ristisõjad ja arenev kaubavahetus Oriendiga, eriti sealsete vaipade ja luksuskangaste sissevedu.
Peale vormilise külje seob mõlemat motiivi arvusümboolika. Kaheksa tähistab Kristuse ülestõusuga alanud uut, kaheksandat loomispäeva, vastavalt siis ka ristimisega seotud taassündi, ülestõusmist ja igavest elu. Vastavalt on ka kaheksakand ja kaksikrist eeskätt õnne ja õndsuse märgid.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Eesti rahvapärases ornamendis on kaheksakanna motiivistik levinud laialt. Sageli on kaheksaharulised tähed keerukad ning mitmekihilised, tähe sisse on kombineeritud teisi kujundeid: ruute, rombe, kolmnurki, riste. Võib oletada, et käsitöömeistrid tugevdasid sel moel sümboli väge.Geomeetrilistes kirjades, mis on domineerivad eriti Lõuna-Eestis, kuuluvad kaheksakannamotiivid sageli koos kaksikristimotiividega kõige tavalisemate motiivide hulka. Sageli kohtab neid mulgirättidel, setu linikukirjades.
Muhu tikandis on kaheksakand üks kesksemaid motiive. Paigutatud enamasti kaheksanurga sisse, on ta nn Muhu männana sealse tikandi põhialuseks. Saaremaal esineb kaheksakand isepärastes variantides idapoolsetes geomeetrilistes tanukirjades ornamendi kompositsioonilise aluse. Ka Kihnu lilltikandi keskseis motiivides kordub kaheksakanna motiiv kaksikristimotiiviga. Põhja-Eesti barokses lilltikandis esineb kaheksakand mõne väiksema kõrvalmotiivina. Silmkoelistel esemetel, kirivöödel, Põhja- ja Lääne-Eesti rahvavaipadel, Setumaa käterätimotiivides on kaheksakannamotiivistik valdav. Rahvarõivaste juurde kuuluvatel hõbeehetelgi (eeskätt kuhiksõlgedel) näeme kaheksakanna sümboolikat. Õllekannudel kohtab neid harvem, veimevaka kaantel ja kirstudel mõnevõrra sagedamini.

Kaheksakanna kasutamise kohta maagilise nõiamärgina on küllaltki vähe andmeid, öeldakse, et sellel olla raviv ja haiguste eest kaitsev jõud, vägi. Kui kaheksanurga-kujulise hõberistiga vajutada 9 või 7 korda soolatüükale, kaduvat see ära (Tori). Kaheksat-nurka risti on Kolga-Jaani kihelkonnas teinud vanemad inimesed metsas marjul käies äraeksimise vastu. Kaheksaleppa on Hiiumaal õuemärgina tarvitatud.

Arvatakse, et kaheksakanna märki ei võtnud me üle mitte kristlikult kirikult, vaid see sümbol esines meie rahvakultuuris varem.

taevakanal maine tee
kaevurakked vaimsus

taevatäht

õnnetäht

 • Kaevurakked (uks kuhugi) või (vaimsus, kodukolle - seotud naisega). Ristpalkmaja alus – palkide asetuse põhiplaan – KODU, ka sünnimotiiv.
  Kaitse eksimise eest nii füüsilises kui vaimses mõttes.
 • Põhjanael, koidutäht – uus päev ja uus lootus.
 • Kõik 8 ilmakaart esindatud, avatud, valgust kiirgav rist, 4 aastaaega. Märki tehti uste kohale, aknalaudadele – et hinged tagasi tuleksid. Vanad eestlased uskusid, et hinged tulevad läbi selle, allilmaga seotud värava.
 • Sümbolimärgina tähendab see rist kindlat kohta, kus me oleme – see on sinu koht maailmas.
Kui pöörata teist risti täpselt risti eelmise osa peale, siis usuti, et see on kõige tugevam kaitserist. Inimenegi kaitseb ennast, asetades käed risti rinnale. Märgi keskele tekkinud romb on kaitsekolle, kodukolle.

Ruut – meie, maine koht.
Romb – hingede läbilend (ka rändlinnud)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Esivanemate tarkus
Kaheksakand on raviva toimega kui see joonistada ühe jutiga haiguskolde kohale. Kaheksakanda joonistatakse nii: kolm sõrmeotsa koos (nimetissõrm, keskmine sõrm ja pöial), otse valutava haiguskolde kohale. Kaheksakannaga ravitakse iirissüeti - nahahaigust, kui nahale tekib sammaspoolik (ringikujuline sügelev punetus). Haige kehaosa kohale tehakse ühe jutiga kaheksakanna kujutis. Kaheksakanda kootakse nii troi-, suka- kui kjõndakirjadesse, õmmeldakse välja tanudele ja käüstele (käistele). Silmusnelinurk - nõiamärk. Kui märki koos teistega kasutada, on see kaitsva või tugevdava mõjuga.

Tegevused

 • Paberile ette joonistatud mustrid (kaheksakand). Lapsed värvivad pliiatsitega ja lõikavad mustri välja. Hiljem kleebitakse värviline muster kaardile

Piltmõistatuse valmistamine nelja-viieaastaste lastega

Valge kartongi peale on joonistatud kaheksakanna muster. Lapsed värvivad selle enda soovide järgi. Kui pilt on värvitud lõikavad lapsed selle paberist välja. Seejärel lõikavad kaheksakanna omakorda väikesteks tükkideks, et sellest saaks puzzle. Et puzzle kauem püsiks võib selle kilega või läbipaistva teibiga üle katta.

Jõulukaunistuse valmistamine kolme- neljaaastaste lastega

Värviliselt kartongist on välja lõigatud kaheksakand. Lapsed kerivad, sellel umber erinevaid värve lõngu. Kui papp lõngaga kaetud, tehakse ühte tippu pisike auk, kust saab läbi panna nööri ja siis saab selle kaunistuse rippuma panna.

--------------------------------------------------------------------------------

Kaheksakand plastiliinist
 • Joonista šablooni järgi kaheksakand papile
 • Täida kolmnurgad kaheksakannas erinevat värvi plastiliinitükkidega
 • Kujunda tööle raam ühe värviga plastiliinist
 • Katta kogu töö PVA liimiga
 • Vooli kahe peo vahel tuleb vooli kaks ühesuurust ja –paksust vorstikest
 • Aseta need omavahel risti ja vajuta ühtlaseks. Risti tippudesse näpista nurgad, mis meenutavad kõrvu. Keskele, kodukoldesse võib teha mustri.

Eelnevalt on õpetaja poolt joonistatud paberile kaheksakand.

 • Laps teeb keskosa (kodukolle) liimiga ja puistab sinna riivsaia. Seejärel teeb liimiga mustri nurgad ja puistab sellele kama. Asetab puhta paberi valmivale tööle ja silub paberit, kinnitades sellega mustrile puistatud puru. Lahti jäänud puru raputab prahi hulka.
 • Värviline paber volditakse lõõtsakujuliselt ruuduks. Sellele joonistatakse kaheksakand. Laps lõika lahti ülevalt ja alt võrdsed kolmnurgad. Nüüd tuleb lõigata volditud äärest kolmnurgad, jättes äärtest millimeetri jagu kinni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 • Värvi ruudud kaheksakandi mustri järgi ära
 • Joonista värvilisele paberile ette kaheksakand ja rebi võimalikult täpselt see välja
 • Mõtle välja pilt, milles kasutad välja rebitud kaheksakandi, liimi kaheksakandid paberile ja joonista pildile taust
iDevice ikoon Muhu mänd
Vanasti, kui elektrit veel ei olnud ja olid pimedad õhtud, siis riputati kuuse külge amulette ehk ehteid ja süüdati küünlad. Siis veel ilusaid kuuseehteid polnud ja elektriküünlaid ka mitte. Sellest sündiski jõulupuu ehtimise komme. Kõige sagedamini kasutatav jõuluehe oli Muhu mänd ehk kaheksajalg. See iidne märk on meie mustrites kõige levinum ning armastatuim ka tänapäeval.
Kui panete kaheksakanna jõulude ajal uksele, saavad hinged koju tulla. Kui meie rahvale üldse miski jõudu annab, siis on see esivanemate austamine. Nii uskus vanarahvas ja selliste uskumuste põhjal tegutsevad mitmed inimesed ka tänapäeval.
 • Selle mustriga saab lastele õpetada, millised kujundid on kolmnurk ja ruut. Samuti saab kaheksakanna järgi laps ka ise neid kujundeid joonistada proovida.
 • Lastele saab selle mustriga mõningaid tähti õpetada.
 • Loominguline ülesanne: anna lastele must-valge kaheksakand ette ja palu värvida kõik kolmnurgad näiteks punasega ja ruudud sinisega. Seejärel saavad lapsed oma tulemusi võrrelda ja neid on kindlasti erinevaid.

------------------------------------------------------------------------------------
Kartulitrüki tehnikas Muhu mänd

 
 • Joonista terve paberi ulatuses hariliku pliiatsiga õrnalt Muhu männa kujutis
 • Õpetaja aitab lõigata kartulist tükke, et nendega saaks hakata trükkima
 • Pista kartuli üks külg guaššvärvi sisse ja hakka kujutisele kartuliga vajutama, vaata, et üle ääre ei läheks. Vajadusel kasuta pintslit, et üks kartuli külg ära värvida
 • Vajadusel pista uuesti kartuli sama külg värvi sisse
 • Erinevate värvide jaoks võta eraldi kartulitükk

Pastellidega Muhu mänd ehk kaheksajalg

 • Aseta valge paber enda ette ja joonista musta pastelliga Muhu männa jooned (võid enne harilikuga õrnalt jooned ette joonistada)
 • Muhu männa teed nagu M tähte, kõik tähed ainult eri suundades
 • Värvi erinevate värvidega Muhu mänd seest ära, värvid võivad ka üksteise peale minna, seguneda
 • Näiteks värvi sinine ja kollane kõrvuti ja tee natukene kollasega sinise peale, tekib roheline värv, sega ka teisi värv

Soolataignast kaheksajalg nööbina

Valmista soolataigen

 • Vooli massist ümmargune pallike ja vajuta see sõrmedega lapikuks
 • Võta tikk ja tõmba tikuga õrnalt lapikule taignale Muhu männa kujutis
 • Torka kaks auku taignast läbi, need kujutavad endast kahte nööbiauku
 • Pane taigen ahju pooleks tunniks 220 ºC kuumusesse
 • Kui taigen on küllalt kõva, võta see ahjust välja ja lase jahtuda
 • Kui nööp on jahtunud, siis võid selle ka guaššvärvidega üle värvida

 


iDevice ikoon Põnevad materjalid
Näita Papptaldrik pilti
Papptaldrik
Näita papp pilti
papp
Näita puu spoon pilti
puu spoon
Näita puu spoon pilti
puu spoon

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License

Eesti rahvakunst käelises tegevuses