Enesekontrollitest 2

iDevide ikoon Täida lüngad
Lugege õppematerjale, täitke enesekontrolliks lünktesti lüngad sobivate sõnadega. Vajadusel korrake materjale ja sooritage test uuesti!

Kehaliste võimete seisund määrab harjutamise . Harjutamise võib jagada liikumisharrastajatele etappi:
kehalise koormusega,
• Kehaliste arendamine,
• Kehaliste võimete .
Igal etapil on erinev harjutamise tihedus ja koormus.

Kõige esmasemalt sisaldab treeningpäevik treeningu spordiala, treeningu , –kohta ja – ning läbitud .

sideme saamiseks ja põhjalikumaks analüüsiks on vajalikud kontrolli ja kehalise andmed, treeningu , enesetunde ja hindamine, märkmed ümbritsevate olude ja kohta.

Spordimeditsiiniline uuring on spordiga tegelejatele oluline nii sporditreeningutega alustamisel kui igal aastal tervisliku seisundi ja võimekuse määramiseks. terviseuuring koosneb arsti vastuvõtule eelnevatest ja arsti . Arsti vastuvõtul toimub küsitlus ehk mille abil on võimalik avastada suure hulga . Anamneesi järel toimub arstlik , kus hinnatakse kehalist ja selle kehamassi, pikkuse, kehamassi indeksi ja noortel vanuse alusel ja viiakse läbi erinevate süsteemide läbivaatus. Seejärel viiakse läbi test, mis on spordimeditsiinilise terviseuuringu põhiosaks. Koormustest aitab hinnata organismi taluvust. Enamlevinud näitaja kehalise töövõime määramiseks on PWC (PWC - physical working capacity), mis näitab kehalise koormuse südame 170 lööki minutis.

Viimasel ajal kasutatakse noorsportlaste testimisel füüsilise võimekuse (FI) määramist, kus lisaks koormusaegsele pulsile registreeritakse löögisagedus ka esimese minuti järgselt.

töövõime avaldub organismi võimes taluda kestvat kehalist ja selle iseloomustajaks ongi hapniku tarbimine ehk

Spordimeditsiinilise terviseuuringu käigus annab arst soovitused tervise, võime, koormuse, , toitumise, reziimi suhtes.