Liikumisharrastused ja tervise treening

iDevice ikoon Moodul 2

Hea õppija!


Õppematerjal on koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilastele ainete liikumisharrastused, liikumisõpetus ning tervisesport ja tervise treening raames ning on jätkuks moodulile 1- tervisespordi alused

Mooduli eesmärgid on:

  • annab lühiülevaate liikumisharrastustest Eestis ja välismaal
  • annab lühiülevaate liikumisharrastustest üldiselt
  • selgitab viie erinevate liikumisharrastuse spetsiifikat
  • selgitab tervise treeningu põhimõtteid
  • annab lühiülevaate tervise kontrollist


Õppimist lihtsustab õpijuhiste jälgimine, õppematerjalide läbimine teemadena etteantud järjekorras ja õppevideode vaatamine, õppeülesannete lahendamine(2), enesekontrollitestide(2) sooritamine, kordamisküsimustele vastamine

Head õppimist!

Õppematerjali koostas: Maarika Veigel /TPS lektor
Õppematerjali koostamist toetab BeSt programm