Kordamisküsimused

iDevice ikoon Vastake küsimustele:
  1. Millised on tervisega seotud liikumiste erinevad aspektid?
  2. Kirjeldage liikumisharrastuste ja tervisespordi ajaloost olulisi asjaolusid.
  3. Iseloomustage kolme võimalikku tervisejooksja tüüpi.
  4. Valige kaks erinevat liikumisharrastust ja tooge nende võrdlus erinevate näitajate osas.
  5. Millised on tervisetreeningu alused?
  6. Miks on oluline treeningupäevik ja kuidas anda nõu selle täitmiseks?
  7. iseloomustage spordijoogi kasutamise võimalikkust
  8. Nimetage terviseuuringu peamised ülesanded.
  9. Tervisekontrollist spordimeditsiinikeskuses.
  10. Koormustesti põhimõtted.