Õpiväljundid ja õppija juhised

iDevice ikoon Õpiväljundid
Mooduli läbimisel õppija:
 • annab lühiülevaate liikumisharrastustest Eestis ja välismaal
 • tunneb liikumisharrastuste spetsiifikat
 • teab tervise treeningu aluseid
 • selgitab liikumisharrastajale vajalikku õiget toitumist
 • tunneb liikumisharrastajale vajalikke tervisekontrolli nõudeid
 • oskab kirjeldada treeningpäeviku pidamist

iDevice ikoon Õppija juhised
Alustage õppimist alamteemade kaupa:
 • tutvuge õppematerjalidega: lugege konspekte, tutvuge illustreerivate materjalidega, näidetega
 • vastake kordamisküsimustele
 • lahendage enesekontrollitestid vastavalt õppematerjalidest omandatule, vajadusel sooritage need korduvalt

Tehnilised nõuded õppija arvutile on lihtsad ja ei esita suuri nõudmisi:
 • õppimiseks veebikeskkonnas vajab arvuti internetiühendust ja brauserit e. veebilehitsejat (Internet Explorer, Mozilla jt)
 • videomaterjali vaatamiseks on vajalik arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu