Ujumisoskus

iDevice ikoon

Ujumisoskuseks loetakse, kui inimene suudab vees liikuda tund aega, minimaalne ujumisoskus on aga 100m ujumine rahulikus tempos ja mingis kindlas ujumistehnikas.

Laste puhul loetakse ujumisoskuseks seda, kui suudetakse käte ja jalgade tööd tehes läbida 25 meetrit.

Praktikas on kõige raskem õppida õiget hingamist vees, sest väljahingatav õhk tuleb välja puhuda vette. Vees hingamist tuleb aga algul õppida teadlikult, sest kardetakse, et kui kogu aeg õhku sisse hingata, siis vajutakse vee alla. Pigem tuleks teada, et kui enne sissehingatud õhk pole välja puhutud, pole võimalik ka uut õhku sisse hingata.