Projektitsükkel

 

Üks viis enda töö planeerimiseks on kasutada projektijuhtimise meetodit. See koosneb kolmest peamisest osast ning oma lihtsa, loogilise ja alati ühesuguse struktuuri tõttu võib seda edukalt kasutada nii oma sünnipäevapeo, korteriremondi kui ka töö planeerimiseks. Projektijuhtimise meetodit iseloomustab projektitsükkel (Joonis 1), mille kohaselt on igasuguste eesmärgistatud ja ressurssidega seotud (aeg, raha, inimesed) tegevuste elluviimine omavahel loogiliselt seotud. Iga põhjalikult läbitud eelnev etapp lihtsustab järgneva läbiviimist (tegevuste elluviimine läheb seda hõlpsamalt, mida põhjalikumalt on need eelnevalt planeeritud; analüüsi ja aruandlust on lihtsam koostada, kui ressursside kasutamine ja tegevuste kulg on sisuliselt ja vormiliselt dokumenteeritud ja salvestatud; vajadust uute tegevuste järele on lihtsam põhjendada, kui nende aluseks on analüüs varasemast kogemusest)

 

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

TLU Pedagoogilise Seminar noorsootöö õppekava aine "Projektitöö" täiendav osa.