Prototüüpimine: mida ja miks

Multimeedumitoote loomine on sarnaselt tarkvaraarendusele keerukas protsess ja parema tulemuse saavutamiseks kasutatakse sageli ka prototüüpimist.

Prototüüp on uue kavandatava toote mittetäielik esialgne teostus.

Multimeediumitoote kontekstis luuakse prototüüpe selleks, et näidata, kuidas nõuded hakkavad loodavas tootes välja nägema ja luua tooteid, mis on kasutaja jaoks intuitiivselt ning lihtsalt kasutatavad. Prototüüpe võib kasutada ka disaini võimaluste katsetamiseks ja ideede demonstreerimiseks või siis, kui on vaja näidata tehnilist teostatavust.

Prototüüpe saab kasutada erinevates arenduse etappides. Näiteks nõuete analüüsi etapil nende leidmiseks, täpsustamiseks ja/või valideerimiseks või disaini etapil valikuvõimaluste uurimiseks ning kasutajaliidese kavandamiseks. Seega see, milline prototüüp tuleb luua, sõltub suuresti sellest, millist eesmärki prototüüpimine peab täitma.

Prototüübi arendamisel on oluline, et see saaks loodud kiiresti ja odavalt. Prototüübis ei realiseerita tavaliselt täisfunktsionaalsust, vaid see osa, mida on vaja testida või hinnata, mis omakorda sõltub konkreetsetest vajadustest. Prototüüp peab keskenduma sellele, millest ei ole hästi aru saadud. Prototüübis ei pea olema vigade kontrolli ning prototüüp on suunatud funktsionaalsetele nõuetele (mitte näiteks turvalisuse probleemidele).

Prototüüp võimaldab suhteliselt kiiresti ja väikse vaevaga testida reaalsele tootele võimalikult lähedast lahendust ning kasutajate tagasisidel põhinevad muudatused sisse viia disaini, ilma et peaks nädalaid või kuid reaalset süsteemi realiseerima.

Prototüüpimisel on kolm peamist eesmärki:

- Selgitada või täpsustada nõuded - prototüüpimist kasutatakse nõuete väljaselgitamise tööriistana

- Avastada disaini alternatiive - prototüüpimist kasutatakse disaini tööriistana

- Kasvada (saada) lõpp-produktiks - prototüüpimist kasutatakse nö ehitusvahendina

Creative Commonsi litsents