Eneseanalüüs

MÕTLE LÄBI!
  1. Milliseid  sõlmi õppisid materjali läbides?
  2. Vali välja Sulle  viis enam vajaminevat sõlme ja harjuta nende tegemist regulaarselt.
  3. Millised omad ideed arenesid sõlmede kasutamisel?
  4. Milline oli  kõige keerulisem kinnitus?
  5. Kuidas  Sinu jaoks õpiobjektis omandatut  jätkata?

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License

Sõlmed ja kinnitused