Libisev sõlm


Selle kinnitusega saab panna raskuse ühe nööri otsa külge ja sõlm ei jookse lahti.

Oluline on enne teada, kumma nööriotsa külge raskust lisatakse.

Vaata sõlmede tegemist

  1. Vea nööri üle pulga, ots jääb tahapoole
  2. Tee nööriga veel üks tiir ümber pulga
  3. Tee veel ka kolmas tiir nööriga pulga ümber
  4. Too nööri ots pulga eestpoolt üle keerdude pulga taha
  5. Pista nööri ots pulga ees sama otsaga tehtud neljanda keeru alt läbi
  6. Vea sõlm kinni, riputada saad nööri külge, ots jääb pidamaSama sõlme saab teha ka ühe nööri teise külge kinnitamiseks.
 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License

Sõlmed ja kinnitused