Libisevad sõlmed


 

Pingutatav sõlm. Hea sõlm telgi ülespanekuks, saab lahti harutada kui lasta pinge vabaks jooksvale nöörile. Hoia nöörid kenasti seotuna, et saaksid vajadusel kohe kasutada.

Vaata sõlme sidumist

  1. Pane jooksev nöör üle nööri otsa
  2. Pista nööri ots aasast läbi
  3. Pane nööri ots aasast veelkord läbi, aasa tagant
  4. Pista ots aasa taha
  5. Pista veelkord aasast tagantpoolt läbi
  6. Kohenda nöör parajaks pikkuseks

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License

Sõlmed ja kinnitused