Enesekontroll

Loe läbi eelnev õppematerjal ja leia vastused kõikidele küsimustele:

 1. Mis on sõltuvus ja sõltuvushäire?
 2. Mis on kleptomaania põhiolemus?
 3. Kas on erinevusi erinevate varastamiste vahel? Iseloomusta!
 4. Mida teed, kui leiad noore sinu noortekeskusest varastamas?
 5. Mis on toksikomaania olemus ja kuidas seda veel nimetatakse?
 6. Mis on inhalandid ja milliseid neist noorte poolt kuritarvitatakse enim?
 7. Milline on inhalantide lühiajaline toime ja mõju noorte organismile?
 8. Millised tunnused võivad olla noorel, kes on tarbinud inhalante pikemaajaliselt?
 9. Mis on püromaania ja iseloomusta püromaani?
 10. Nimeta suuremad hasartmängmise vormid!
 11. Mis on hasartmängusõltuvus ja too näiteid?
 12. Iseloomusta leebelt ja tõsiselt probleemset mängusõltuvust!
 13. Mida loetakse internetisõltuvuseks?
 14. Millised on arvutisõltuvuse tunnused?
 15. Millised on arvutisõltuvuse riskifaktorid?
 16. Milliseid soovitusi annaksid sina arvutilembuse korral noorele?
 17. Kirjelda liigse kofeiini mõju noorele ja too näiteid!
 18. Nimeta kofeiinimürgistuse tunnuseid!
 19. Nimeta töösõltuvuse kolm faasi! Too näiteid!
 20. Mis on trihhotillomaania ja nimeta tunnuseid?

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

TLU Pedagoogilise Seminari Noorsootöö õppekava ainete "Tervisekasvatus ja esmaabi" ja "Ohutus ja riskiennetus noorsootöös" täiendav osa