Õpiobjekti avaleht

 

Erinevad sõltuvused inimestel


Käesolev õpiobjekt on mõeldud täiendama Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari Noorsootöö ja täiendusõppe osakonna õppeaineid "Tervisekasvatus ja esmaabi" ja "Ohutus ja riskiennetus noorsootöös". E-õppematerjal on sobilik noorsootöö täiendkoolitusel osalejatele ja samuti kõigile noortega töötavatele inimestele.

Õpimaterjali raames antakse ülevaade järjest rohkem noorte seas levima hakanud erinevatest psüühika-ja käitumishäiretest nagu mängurlus, internetisõltuvus, toksikomaania ja harvem esinevatest kleptomaaniast, püromaaniast, trihhotillomaaniast jt. Kuna noorte seas levivad laialdaselt kofeiinirikkad karastusjoogid, siis põgusa ülevaate saab ka kofeiinist ja selle mürgistuse tunnustest. Juba tööl käivatel inimestel on võimalus ennast analüüsida töösõltuvuse koha pealt.

Teadmised on eriti vajalikud üliõpilastele, kes praktiseerivad suvel kasvatajatena noorte püsi-ja projektlaagrites ning hiljem asuvad tööle noorsootöötajatena Avatud Noortekeskustesse vm. Noorsootöötajal on väga tähtis roll noortele tervisliku eluviisi propageerimisel nii läbi isikliku eeskuju, autoriteedi kui ka teadliku selgitustöö tegemisega.

Koostanud Marelle Grünthal-Drell

Tervisekasvatus/Inimeseõpetus/Esmaabi


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

TLU Pedagoogilise Seminari Noorsootöö õppekava ainete "Tervisekasvatus ja esmaabi" ja "Ohutus ja riskiennetus noorsootöös" täiendav osa