Kleptomaania

  • ehk vargustõbi
  • on haiguslik vastupandamatu tung midagi varastada
  • on sundkäitumine: inimene ei taha võõrast asja võtta, aga nagu peab seda tegema
  • on psüühikahäire (nn. ka harjumus-ja impulsihäire)
  • varastamise juures puudub materiaalse kasu saamise motiiv
  • varastamisega inimene rahustab ennast ja tasakaalustab oma tundeid
Tavaliselt kirjeldatakse enne tegu pingetõusu ja teo ajal ning vahetult pärast seda rahuldustunnet. Kuigi enamasti tehakse mingeid varjamiskatseid, ei kasutata sugugi kõiki võimalusi. Vargus pannakse toime üksinda, ilma kaasosalisteta. Varastamiste vahel võib inimene väljendada ärevust, ükskõiksust ja süütunnet, kuid see ei takista tegu kordamast.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

TLU Pedagoogilise Seminari Noorsootöö õppekava ainete "Tervisekasvatus ja esmaabi" ja "Ohutus ja riskiennetus noorsootöös" täiendav osa