Õpiobjekti eesmärk, õpitulemused ja enesekontroll

Eesmärgid:
  • väärtustada tervislikku eluviisi ja vaimset tervist;
  • koondada üheks õppematerjaliks erinevat informatsiooni sõltuvushäiretest;
  • tõsta teatud käitumiste märkamist lastel/noortel/täiskasvanutel;
  • anda teadmisi erinevatest käitumis-või sõltuvushäiretest inimestel;
  • toetada üliõpilaste iseseisvat õppimist ja eneseanalüüsivõimet.

Õpitulemused:

  • üliõpilane teab  toksikomaania, erinevate hasartmängusõltuvuste, püromaania, kleptomaania, arvutisõltuvuse olemust, peamisi erinevusi ja tunnuseid;
  • üliõpilane teab kofeiinirikaste karastusjookide ja energiajookide mõjust endale ja noortele ning kofeiinimürgistuse tunnuseid;
  • üliõpilane oskab noortele selgitada erinevate käitumishäirete ohtusid ja tagajärgi.

Õpitulemuste kontroll:

Üliõpilane saab õpitulemusi iseseisvalt kontrollida materjali lõpus olevate 20 küsimuse järgi.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

TLU Pedagoogilise Seminari Noorsootöö õppekava ainete "Tervisekasvatus ja esmaabi" ja "Ohutus ja riskiennetus noorsootöös" täiendav osa