Püromaania

  • on vastupandamatu soov midagi põlema panna;
  • on psüühikahäire;
  • on haruldane haigus, mille juhtumite arv on vähem kui 1% enamikes uuringutes; püromaane on väga vähe psühhiaatria haiglates.
  • Püromaania võib välja lüüa ka lastel alates kolmandast eluaastast, kuid seda juhtub suhteliselt harva.
  • Väga väike protsent lastest ja noorukeist, kes on arreteeritud süütamise eest, on laps-püromaanid.
  • Inimest, kes põeb püromaaniat, kutsutakse püromaaniks.
  • Püromaaniat esineb tunduvalt rohkem meeste seas.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

TLU Pedagoogilise Seminari Noorsootöö õppekava ainete "Tervisekasvatus ja esmaabi" ja "Ohutus ja riskiennetus noorsootöös" täiendav osa