Sissejuhatus ehk mis on sõltuvus?

Maailmas on palju asju ja tegevusi, millest võib sattuda sõltuvusse. Sõltuvus puudutab meid kõiki. On väga vähe inimesi, kes võivad öelda, et nad ei ole sõltuvuses mitte millestki- ei ühestki ainest, ei ühestki tegevusest. Tegelikult algab sõltuvus juba imikueast. Proovige näiteks väikselt beebilt lutt ära võtta ja te näete võõrutusnähtusi hirmsa kisamise näol või proovige keelata eelkooliealisel lapsel hommikuti multika vaatamine. Võiks mõelda, et meie vanaemad on juba sõltuvustest välja kasvanud või liiga targad, et sõltuvusse sattuda aga võtke neilt ära igahommikune kohvitass, võtke vanaisalt ära ajalooline romaan, peitke tädi eest ära tema sukavardad- te kohe näete, et nad lihtsalt mitte ei armasta neid asju, vaid, et nad on nendest sõltuvuses.

Aga mida me siis nimetame sõltuvuseks?

American Society of Addiction Medicine kodulehelt leiame, et

  • sõltuvus on meeleolu muutva aine korduv kasutamine või tegevuse tegemine, ilma selle üle kontrolli omamata või neuroogiline kahjustus, mis viib sellise käitumiseni.

Põlvamaa Noorteportaali kodulehelt leiame, et

  • sõltuvus on seisund, kus teatud tegevusest tekkiv meeldiv elamus muutub inimesele peagi lõplikult siduvaks vajaduseks. Sõltuvus tekib varem või hiljem, uimastite, sealhulgas ka alkoholi ja tubaka, tarvitamisest, kuid võib ilmneda ka hasartmängude mängimisel või interneti kasutamisel.
  • Sõltuvuse tekkeks kuluv aeg on seotud paljude erinevate teguritega. Rolli mängivad siin nii inimese isikuomadused, aine või tegevuse omadused, väärkasutuse intensiivsus ja paljud teised tegurid.

Potentsiaalselt sõltuvust tekitavate nähtude hulka kuuluvad peale narkootikumide ja alkoholi ka töö, hasartmängud, toit, sport, poodlemine ehk ostuhullus, seks, televisioon, arvutid ja internet. See nimekiri pole kindlasti ammendav. Arvatavasti on võimalusi niisama palju, kui on olemas potentsiaalseid naudinguid.

Sõltuvuse põhiline psühho-bioloogiline protsess on üsna ühesugune hoolimata algallikast.

Sõltuvused, nii suitsetamine, ülesöömine või arvutimängud, alkohol või õnnemängud, mõnuainete tarbimine, on saanud millalgi alguse.
Mingil hetkel me lasime nad endale ligi; me võtsime nad omaks mingi rahuldamatuse kaudu, nad said siseneda.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

TLU Pedagoogilise Seminari Noorsootöö õppekava ainete "Tervisekasvatus ja esmaabi" ja "Ohutus ja riskiennetus noorsootöös" täiendav osa