Enesekontrollitest

iDevide ikoon Täida lüngad
Lugege õppematerjale ja kontrollige omandatut enesetestiga, lisades lünkadesse sobivad sõnad. Testi lahendamist saate koheselt kontrollida ja vajadusel uuesti sooritada.
Liikumisharrastusi jaotatakse komponendiks:
  • liikumine,
  • liikumine,
  • ja olmeliikumine.

Võistlusliku iseloomuga liikumise alla kuulub peamiselt sportliku suunitlusega , mis on kas või organiseeritud.

Rekreatiivse liikumise alla kuuluvad liikumise vormid, mis ei ole seotud ja parandamisele suunatud kehalise liikumisega.

Töö- ja on kõige raskemini määratletav (ja ka mõõdetav) vorm. Siia alla kuuluvad näiteks füüsilise iseloomuga töö, jalgsi või rattaga tööle ja koju liikumine, muu olmeliikumine, mis on seotud .

Rahvatervise organisatsioonide poolt välja pakutud soovituslike nõuetega tervisega seotud liikumisaktiivsuse tasemele on vähemalt korda nädalas minimaalse kestvusega min keskmise ja kõrge intensiivsusega liikumist.

strateegilise arengukava 2006–2010” oli kaasa aidata tervistava liikumise laiendamisele ja kõigile sportimisvormide kiiremale levikule elanikkonna seas. Uus liikumisharrastuse arengukava 2011-2014, mis seab põhiliseks eesmärgiks, et 2014. aastal tegeleks protsenti Eesti elanikest liikumisharrastusega. võrku arendatakse edasi eesmärgiga, et iga inimese jaoks on lähim liikumispaik minuti kaugusel tema elukohast. Kavas on tugevdada tervisesportlaste süsteemi, oluline on tervise kättesaadavus ja keskuste töö toetamine. Arengukava elluviimist juhib ministeerium, mitmete tegevuste vahetu korraldaja on kaudu ühendus Sport .

Terviseliikuja eesmärk olgu jõukohane.Eesmärgist lähtuvalt tuleb valida treenimise vahendid ja koormus, mis on teie kehalisele seisundile jõukohane ja mis järk-järgult parandab või tugevdab töövõimet. Keha on loodud ja pingutamiseks, võimalusel muuta liikuvamaks.

Koormus peab olema tervise jaoks .Soovitatakse organismi päevast kindlasti arvestada. Hea võime on füüsilise heaolu ja võime alus, mis aitab koostöös mitmekülgselt treenitud lihastega saavutada paremaid . Füüsilise vormi tõstmiseks vajalik aste on individuaalne.

Piisava intensiivsuse, ja korduv liikumine koormab enamikku süsteemidest, kutsudes neis esile tervisele ja töövõimele kasulikke või püsivaid ja funktsionaalseid muutusi.

Laste ja noorte liikumise edendamine põhineb liikumisharrastust mõjutavate faktorite mõistmisel. Neid võib jagada graafilisteks, psühholoogilisteks, , iaalseteks, kultuurseteks ja konnaga seotud teguriteks.