Tervisespordi alused esileht

iDevice ikoon Moodul 1 aines Tervisespordi alused ja tervise treening

 


 

Hea õppija!

Õppematerjal on koostatud Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilastele ainete liikumisharrastused, liikumisõpetus ning tervisespordi alused ja tervise treening raames

Mooduli eesmärgid:

  • annab lühiülevaate terviseliikumise alastest põhitõdedest
  • selgitab erinevaid tervisespordiga seonduvaid mõisteid
  • selgitab Liikumisharrastuse strateegilist arengukava 2006-2010 ja 2011-2014


Õppimist lihtsustab õpijuhiste jälgimine, õppematerjalide läbimine teemadena etteantud järjekorras ja õppevideode vaatamine(2), õppeülesannete lahendamine(2), enesekontrollitesti sooritamine, kordamisküsimustele vastamine

Head õppimist!

Õppematerjali koostas: Maarika Veigel /TPS lektor
Õppematerjali koostamist toetab BeSt programm