Kasutatud allikad

iDevice ikoon

Fitness - Basis -Test. K.Bös, G.Wydra 2003, K.Bös 2004
Jalak,R., Lusmägi,P., Seil, T., Zilmer,K.(2007). Liikumine ja sport 1
Jalak, R. (2007). Tervise treening. Tallinn
Maaroos, J. (2007). Tervislik liikumine. Tallinn
SA Tallinna Koolitervishoid arengukava 2007-2012
Tervise edendamise konverentsi „Tuleviku võti - lapsed ja noored“ memorandum 2011
Torkildsen, G. (2005) Leisure and Recreation Management. 4th ed. E & FN SPON
Thool, L. Treening tervele kehale.
www.tallinn.ee
http://www.kul.ee/index.php?path=1216
http://maraton.postimees.ee/?id=381014
http://www.sportkoigile.ee/uudised/35-uudised/138
http://www.sportkoigile.ee/images/stories/ajakiriliikuminejasport/liikumine_sport2009.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=wscUkjqNGvE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=SgZ8YzAyuYs&feature=player_embedded