Kordamisküsimused

iDevice ikoon Omandanud õppematerjalides toodud alamteemad, vastake küsimustele!
  1. Nimetage terviseharrastuse komponendid ja iseloomustage neid lühidalt
  2. Millised on Liikumisharrastuste strateegia arengukava 2010-2014 põhimõtted?
  3. Kes juhib strateegia elluviimist?
  4. Millised on tervisesportlase esmased olulised põhimõtted liikumisharrastustega tegelemisel?
  5. Kirjeldage liikumise tähtsust laste-ja noorte tervisele.
  6. Milles väljendub liikumisvaegus?
  7. Kirjeldage lühidalt, kuidas oma kehalist seisundit, töövõimet ja treenitust ise hinnata ja kontrollida.