Motivatsioon

iDevice ikoon

Nipid motivatsiooni säilitamiseks on lihtsad, kuid efektiivsed.
Treeningpäevik- võib olla äärmiselt lihtne, kuid aidata algajat liikujat motivatsiooni säilitamisel ja hinnangute kujundamisel. Selleks sobib ka tavaline kalender või märkmik, et kirjutada üles, mida tegid ja kui kaua. Samuti on seda täiendada – kommentaarid, kuidas treening tundus, missugune oli vorm, teave aegade ja kohtade kohta, kaaslaste kohta.

Hangi endale treeningukaaslane
Partnerlus võib heaks treeninguks inspireerida. Oluline on ka kaaslaste valik, parim kui ollakse võrdsemate sooritusvõimetega, ka sarnaste eesmärkidega ja tunneksite teineteise seltsis hästi end.
Oluline on kaaslasega rääkida reeglitest, mis kehtima hakkavad, kuidas tegevust kavandada, kuidas puudumistel tegutseda jms.
Koostöös peaksid andma positiivse tooni toetus ja abi. Alati pole koos treenimine vajalik, võib ka korra nädalas.
Pane end kirja rahvaspordiüritusele
See on üks väga konkreetne motiveerimise viis, olles mingi vahe-eesmärgi täitmiseks, samuti olla innustuseks edasisel tegevusel.


Testi ennast!

Arengu märkamiseks. Tulemused kantakse treeningpäevikusse, võrreldakse varasematega. Tekib uus motivatsioon.
Varieeri treeningut!
Vaheldusel on füüsilise treeningu efektile suur mõju, näiteks aitab vaheldus ennetada vigastusi ja suurendab sportija mitmekülgsust. Vaheldus on oluline ka motivatsiooni jaoks. Vanadesse harjumustesse takerdub entusiasm ja tõeline huvi kergesti. Hästi läbimõeldud treeninguplaan eri perioodide ja eri treeningumeetoditega, kus on ruumi ka mõnele muule uuele või teistsugusele treeningukorrale, aitab sportijal motiveeritum olla.

Enda premeerimine!
Kui saavutada mõne osa-eesmärkidest, on olnud möödunud kuu päevik eriti sisukas, peaksid end premeerima. Tee midagi meelepärast. Ära ole tagasihoidlik, räägi edusammudest ka kaaslastele. Investeeri uude spordivarustusse
Hea varustusega on toredam treenida. Uued varustuse elemendid motiveerivad, muudavad meeleolu erksamaks. Sageli on uus varustus ka kehasõbralikum.
Osata mõni treenimist käsitlev raamat, film. Osale loengutel või külasta võistlusi, kus tunnetada teist õhkkonda.

Otsusekindlus
Kõrge motiveeritus tegutsemiseks kindla eesmärgi suunas loob ka suurema otsusekindluse. Sedagi võimet saab arendada:
•    Pärast rasket tööpäeva, kui on energiavarusid kulutatud, ei soovi sportida,
•    Kui tunned, et pole välja maganud,
•    Kui lihased on väsinud või annavad end tunda,
•    Tüdimuse või pahura tuju korral,
•    Ebapiisav toitumine ja energiavähesus,

•    Külm ja vihmane ilm,
•    Treeningukaaslane ei tule,
•    Rühmatreening ei toimu,
•    kui samal ajal on mõni hea TV saade.
Seda tuleb vältida! Ja kui tullakse toime nende konfliktolukordadega, toetutakse kindlale aluspinnale- eesmärgid, motiivid, meetodid, hea planeerimine.
Otsusekindlus sisaldab ka distantsitunnetust oma pere suhtes, sõprade osas, töös ning tasakaalukust.
Kui saavutatakse väikesi võite sisemiste takistuste üle, väliste takistuste üle- see on tahe edasi liikuda võita iseennast. Iga takistus on kui võiduvõimalus. Iga võiduga kaasneb pisut eneseusaldust, võime probleemide asemel võimalusi näha, võime olla otsusekindel.

Nihuta oma piire!
Oma vaimsete piiride nihutamine võib paljudele harrastussportlastele veidi liiga ambitsioonikana tunduda. Kuid enesesundimise võime on treeningtulemuste jaoks väga oluline. End oma võimete piires tugevasti tagant sundides saavutataksegi kvaliteetse ja intensiivse treeningu, mis on tasakaalustatud ja efektiivne. Paljudel on vahe tegeliku ja enda hinnatud võimekuse vahel suur- nii füüsilise kui ka vaimse sooritusvõime osas.
Sisseharjunud mõtte-ja käitumisviise võib võrrelda sissetallatud radadega. Mõte peaks olema - et eesmärk on teostatav, saad hakkama sellega! Kindel vaimne tee eesmärgi poole annab head eeldused selle täitmiseks.