Õpiväljundid ja õppija juhised

iDevice ikoon Õpiväljundid
Mooduli läbimisel õppija:
  • tunneb liikumisharrastuste strateegiaid
  • oskab kirjeldada tervisespordis esitatavaid põhinõudmisi
  • tunneb liikumisharrastajale vajalikke mõisteid
  • teab liikumisharrastuste tähtsust ja liikumisvaegusega seonduvat

iDevice ikoon Õppija juhised
Alustage õppimist alamteemade kaupa:
  • tutvuge õppematerjalidega: lugege konspekte, tutvuge illustreerivate materjalidega, näidetega
  • vastake kordamisküsimustele
  • lahendage enesekontrollitest vastavalt õppematerjalidest omandatule
Tehnilised nõuded õppija arvutile on lihtsad ja ei esita suuri nõudmisi:
  • õppimiseks veebikeskkonnas vajab arvuti internetiühendust ja brauserit e. veebilehitsejat (Internet Explorer, Mozilla jt)
  • videomaterjali vaatamiseks on vajalik arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu