ERIKEHAKULTUUR

Sihtrühm

Õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks õppimiseks üliõpilastele õppeaine TST6004 Erikehakultuuri õppeaine raames.

Eesmärk

Õppematerjal annab ettevalmistus kontakt tundideks. Iseseisev töö õpikeskkonnas hõlmab üliõpilase iseseisvat lisateadmiste omandamist erivajadustega laste kehaliste võimekuse, kehalise tegevuse ja spordi ning antud tegevuste planeerimise valdkonna põhimõistetest. Põhiterminoloogia läbimine iseseisvalt võimaldab kontakt tundides keskenduda rohkem praktilistele väljunditele ning kogemuste omandamisele erivajadustega lastega tegelemiseks.

Õpitulemused

Õpiobjekti kasutanud üliõpilane:

  • õppida tundma erikehakultuuriga seotud keskseid mõisteid ja terminoloogiat
  • saada teadmisi erivajaduste alatüüpidest ja põhjustest
  • õppida tundma erivajadusega lastega tegelemise eripärasid, põhimõtteid ja kaasamise võimalusi

Õppeprotsessi kirjeldus

Tutvu teoreetiliste materjalidega erivajaduse ja puude mõistest, erivajaduse alatüüpidest ja tegevuste kohandamise põhialustest.
Õpiobjekti läbimiseks ja väljundite omandamiseks kulub keskmiselt 10 tundi.

Materjali autoriks on Kirsti Pedak, Terviseteaduste ja Spordi Instituudi Terviseteaduste osakonna lektor.